Hoşgeldiniz - Özel Akademi Cerrahi Tıp Merkezi

ÇAĞRI MERKEZİ 0 212 474 02 66
  

Elektromiyografi diğer bir deyişle E.M.G sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyellerinin tespit edilmesini amaçlayan nörolojik bir tetkik yöntemi olup, bu yöntemde kullanılan cihaza elektromiyograf ve cihazdan alınan verilere ise elektromiyogram ismi verilir.

Elektromiyografi iki aşamadan meydana gelen bir tetkiktir. İlk aşamada iletim çalışmasında sinirlerin ne denli hızlı etkileşim alanlarının olduğunu hesaplar. Kasların üzerine iliştirilen elektrotlar tetkik edilecek olan sinirleri düşük elektriksel akımlar ile uyarır. Bu elektriksel akımların hastaya olası bir zarar vermesi söz konusu değildir. Yalnız kalp pili taşıyan hastalarda bu durum aritmi yani ritim bozukluğuna sebep olabileceğinden dolayı yapılmamaktadır. EMG‘nin ikinci kısmında ise her hastaya özel olarak hazırlanmış ve sadece kişiye özel olarak kullanılıp atılan “disposable” isimli iğneler kullanılır. Bu iğneler aracılığı ile incelenecek olan kas yüzeylerine etkileşim sağlanır ve gerekli analizler yapılır. Bu bölümde ilk bölümde olduğu gibi herhangi bir elektriksel uyarım söz konusu değildir. Bu kısımda dikkat edilmesi gereken ise “coumadin” ismil kan sulandırıcı kullanılan hastalara bu ikinci kısmın uygulanmamasıdır.

EMG, motor nöron hastalığında, kas ile ilgili sorunlarda bel ve boyun fıtıklarında ve sinir hasarları gibi ön tanı konmuş hastalara uygulanmaktadır.